Askers Baptistförsamling

År 2022 målade Jacobsons taket på kyrkan i Odensbacken, beläget öster om Örebro.

Bevarade av äldre byggnad

År 2022 målade Jacobsons taket på kyrkan i Odensbacken, beläget öster om Örebro. Taket, som byttes ut till korrugerad plåt för cirka 30 år sedan, hade med tiden börjat flagna och försämras. Det blev nödvändigt att vidta åtgärder därför valde församlingen att anlita Jacobsons för målning av taket. Processen började med vattenblästring för att få bort all gammal färg och där efter målning för att ge taket nytt utseende och skydd.

“Jag upplevde att processen var väldigt smidig. Vi har fått mycket beröm för vårt initiativ att måla taket och bevara denna historiska byggnad.”

Lennart PalmOrdförande i församlingen