Målning

Kontakta oss för mer information.

Vi erbjuder er målning av plåttak, fasader, plåtdetaljer, smidesstaket och mycket mer.

Vi använder oss av bland de starkaste färgpumparna på marknaden för att applicera färgen på plåttaket eller vilken yta ni nu önskar. Självklart målar vi också manuellt och inte mara maskinellt med våra fina färgpumpar.

TemaClad SC50

"Förstklassigt målningssystem"

Världens första målningssystem för plåttak godkänd av tredje part enligt Svensk Standard (SS184006).

TemaClad SC50 för krävande målning

TemaClad SC50 är en två-komponent polyuretanfärg med mycket hög kulör- och glansbeständighet som har flertal möjliga användningsområden. Produkten är en snabbtorkande enskiktsfärg och kräver endast ett skikt för att få en färdig yta.

Mycket bra skyddande egenskaper

Bindemedlet i TemaClad SC50 är polyuretan , vilket ger produkten mycket goda väderegenskaper och god mekanisk slitstyrka tack vare polyretanteknologin, så har färgfilmen extremt goda glans och kulöregenskaper, och som ett resultat av detta så behåller ytor målade med TemaClad SC50 sin nymålade finnish i många år.

PansariAkva

Akrylbaserad täckfärg.

Produktegenskaper

Lämpar sig direkt på ytor som tidigare målats med alkyd- eller akrylatfärg och på fabrikslackerad tunnplåt (PVC, PURAL, POLYESTER, AKRYL).

Omålade förzinkade stålplåtar samt aluminium- och stålytor måste grundmålas med lämplig rostskyddsgrund (t.ex Rostex Super Akva). Aluminiumytorna måste ruggas upp före målning.

Rekommenderat användningsområde

Plåttak och -fasader samt stålkonstruktioner, t.ex. vattenrännor, stuprör och skyddsplåtar.