Vattenblästring

Kontakta oss för mer information.

Enligt Svensk-Standard SS-EN ISO 8501-4:2007 

Vi erbjuder vattenblästring och målning av plåttak samt plåtfasader. Det utförs genom vattenblästring som är en effektiv och miljövänlig metod att ta bort gammal färg och/eller smuts med. Vid arbetet används vatten, utan kemiska tillsatser, vi vattenblästrar enligt svensk standard till ett tryck om 800-Bar och 80-Gradigt hetvatten.

Vid vattenblästring klarar sig därför t ex blymönjan, galvaniserade ytor och zinkskikt från skador som man kan få när man använder skrapor och stålborstar. Vid vattenblästring inför ommålning får man en metallren yta med bibehållet korrosionsskydd som man sedan kan måla på direkt.